Helsestatus og resultater

Etter: NV-17 NUCH Irta's Ola Zero og Lyonettes and Evening in Paris

Reg nr: NO 57784/18

Født: 30.09.2018

HD:Fri (B)  og AD fri (0)

Utstilling: 

EXC. JK. 1JKK CK 3.BTK

EXC. JK. 2.JKK