14. feb, 2017

skal, skal ikkje

Hoppe over eller finne på noko fanteri? Skal tru kva dei tenkjer alltid.🙂