Foto teke av Oddvar Lyngset

Helsestatus og Resultater

Etter: Irta's Spotify og Lemonys Lee

Reg nr: NO 30053/20 

Født: 09.11.2020

HD: ikkje utført pga alder.

Øyne: 

 

Utstilling: