Mor til kullet

Vår eigen "Tesla" (Ciboria's Queen Irta) er mor til vårt Y-kull.