Helsestatus og resultater

Etter: Irta's Trixie og Irta's Ivinnir

Reg.nr:  NO 40995/20

Født: 21.04.2020

Helse:

HD ikkje utført pga alder 

AD ikkje utført pga alder