Kull planlegges høsten 2018

Vi ventar løpetid i juni/juli og vil då parre Topsy slik at det vil verte kvelpar her til høsten 2018.

Vi håpar at det klaffar med løpetid og parring slik at Topsy kan få sitt andre kull her hjå oss. Ho er tidlegare mor til vårt T-kull og har 10 avkom etter seg.Topsy forventar løpetid i juli.

Alle kvelpane vert solgt til aktive familiar som ynskjer å bruke hunden til aktivitet. Mine linjer er aktive linjer som gjerne må brukast til spor, søk, lydigheit, utstilling, jakt, eller andre aktivitetar.

 

 

 

Når du kjøper kvelp frå Kennel Irta vert dette inkludert

I 2017 er prisen  kr 16 000,- 

Inkludert:

 • Registrert i Norsk Kennel Klubb der kvelpen har fått sitt endelege registreringsnummer og navn
 • Stamtavle frå Norsk Kennel Klubb
 • Fersk veterinærattest
 • standard kjøpsavtale frå Norsk Kennel Klubb
 • Chip, Id- merke
 • Kvelpemappe med informasjon om foring, stell og andre treningstips etc frå oppdretter.
 • Kvelpefor
 • Kvelpepakke
 • Leike
 • Teppe
 • oppfølging og veiledning så legne du måtte ynskje frå oppdretter
 • kvelpen er forsikra fram til levering ( innan 12 veker gamal når den bur hjå meg), du har moglegheiten til å vidareføre denne forsikringen utan karenstid når du hentar kvelpen. (Agria Forsikring)
 • markkurbehandla kvelp fleire gonger fram til levering( fyrste dag 10 dagar gamal)